Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Servei de menjador per als esportistes de la Fundació per a l'Esport Balear

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació per a l'Esport Balear
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 001/2016
CPV: 55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 130.980,00 Euros
IVA: 13.098,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 144.078,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 130.980,00 Euros
IVA: 13.098,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 144.078,00 Euros
Sistema de determinació del preu: Preu unitari
Valor estimat del contracte: 196.470,00 Euros
Durada del contracte: 2 anys
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 60758KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 3671KB)  
Altres (PDF de 57KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 150KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 36KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 50KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 77KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10620/591135/licitacio-del-contr...
Data: 25/02/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 13/03/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 13/03/2017 a les 14.00 h

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 67KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears