Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Pròrrogues de contracte

Servei de neteja, adequació i millora de diversos trams de lleres de les Illes Balears (5 Lots). Lot 3 (Mallorca, zona Llevant).

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Núm. d'expedient: TT/SE/16/09
Núm. de pròrroga del contracte: PRIMERA
Tipus de contracte: Serveis
Títol de l'expedient d'origen: Servei de neteja, adequació i millora de diversos trams de lleres de les Illes Balears (5 Lots). Lot 3 (Mallorca. zona Llevant).
Núm. de l'expedient d'origen: TT/SE/16/09
Durada de la pròrroga de contracte: Des del 03/03/2017 amb una durada de 2 mesos
Import de la pròrroga (IVA exclòs): 0,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import de la pròrroga (IVA inclòs): 0,00 Euros
Expedient pluriennal: Si
Adjudicatari: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MADEIRA, S.A.

Segell de temps


Pròrrogues de contracte (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears