Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Acord marc múltiple obert pel servei de proves de test de determinacio terapeutica de estats inicials de cancer de mama

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SSCC AM 630/16
CPV: 33141625 - Kits para diagnóstico
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 320.000,00 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 320.000,00 Euros
Valor estimat del contracte: 384.000,00 Euros
Durada del contracte: 2 anys
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 173KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 466KB)  
Documentació complementària (PDF de 192KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 04/04/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 11/04/2017 a les 14.00 h

Procediment arxivat

Motiu: Renúncia
Resolució (PDF de 1549KB)  
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 5

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 62KB)  
Procediments arxivats (PDF de 64KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears