Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Servei de manteniment del sistema de anàlisis de Imatge Imagequant LAS 4000

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 59/17
CPV: 50324100 - Servicios de mantenimiento de sistemas
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: 10 mesos
Import (IVA exclòs): 1.623,97 Euros
IVA: 341,03 Euros
Import (IVA inclòs): 1.965,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: GE Healthcare Life Sciences Services
Identificador (NIF/NIE/Passaport): W0041692E
Data d'aprovació: 13/02/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears