Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Servei de asesoria juridica expedients de accidents de tràfic del Hospital de Manacor depenent del Servei de Salut de les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 75/17
CPV: 66514110 - Servicios de seguros de automóviles
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: 6 mesos
Import (IVA exclòs): 17.400,00 Euros
IVA: 3.654,00 Euros
Import (IVA inclòs): 21.054,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Inmaculada Serra Nicolau
Identificador (NIF/NIE/Passaport): 43099239E
Data d'aprovació: 21/02/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears