Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Base de dades de medicaments, suport programa recepta electronica

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 63/17
CPV: 72212600 - Servicios de desarrollo de software de bases de datos y de funcionamiento
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: 12 mesos
Import (IVA exclòs): 11.694,52 Euros
IVA: 2.455,85 Euros
Import (IVA inclòs): 14.150,37 Euros
Expedient pluriennal: Si
Adjudicatari: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Identificador (NIF/NIE/Passaport): Q2866018A
Data d'aprovació: 14/02/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears