Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Servei de consultoria estrategica Administració Electrónica

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 91/17
CPV: 50324100 - Servicios de mantenimiento de sistemas
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: 3 mesos
Import (IVA exclòs): 17.500,00 Euros
IVA: 3.675,00 Euros
Import (IVA inclòs): 21.175,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Aix Telecom, S.L.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B57341430
Data d'aprovació: 06/03/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears