Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Servei de fisioteràpia pels programes de tecnificació de la Fundació per a l'Esport Balear

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació per a l'Esport Balear
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: QR-009/2017
CPV: 85142100 - Servicios fisioterapéuticos
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 01/03/2017 fins el 31/12/2017
Import (IVA exclòs): 18.000,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import (IVA inclòs): 18.000,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: FISIOPLANET, C.B.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): E57738692
Data d'aprovació: 01/03/2017
Data de formalització: 01/03/2017
Data d'inici: 01/03/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Documentació general

Resolució d'aprovació del contracte menor (PDF de 78KB)  

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears