Govern de les Illes Balears

Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Servei de docència d'anglès per al consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 04/09
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 275.940,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 275.940,00 Euros
Durada del contracte: 2 anys

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 311KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 111KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 49KB)  

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 07/08/2009 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 10/08/2009

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Fundación British Council
Data de l'adjudicació provisional: 17/08/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 75KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 50KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 48KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: Fundación British Council

Més informació

Data límit de presentació d'ofertes als 15 dies de la publicació al BOIB

Català - Castellano
administració:
Edifici Arxiduc Lluis Salvador, Campus UIB -
Telèfon 971172781 - Fax 971172617 - Correu electrònic