Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Renovació signatura electrònica en el núvol 2017

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Sistema de racionalització: Sistema dinàmic d'adquisició
Núm. d'expedient: CCMSE 14/17
CPV: 30237200 - Accesorios informáticos
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 24/01/2017 amb una durada de 8 mesos
Import (IVA exclòs): 17.594,00 Euros
IVA: 3.694,74 Euros
Import (IVA inclòs): 21.288,74 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS. SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): a82733262
Data d'aprovació: 18/01/2017
Data de formalització: 23/01/2017
Data d'inici: 24/01/2017
Data prevista d'acabament: 30/09/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears