Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Enquesta per mesurar la satisfacció dels usuaris dels centres de salut de atenció primaria de la nostra comunitat

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 121/17
CPV: 79320000 - Servicios de encuestas de opinión pública
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: 9 mesos
Import (IVA exclòs): 16.850,00 Euros
IVA: 3.538,50 Euros
Import (IVA inclòs): 20.388,50 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Fundación GADESO
Identificador (NIF/NIE/Passaport): G57120115
Data d'aprovació: 17/03/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears