Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Reforma de lavabos i nova sala d'usos múltiples al CEIP Son Serra, TM Palma

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 008/2017
CPV: 45214000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 84.148,62 Euros
IVA: 17.671,21 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 101.819,83 Euros
Valor estimat del contracte: 84.148,62 Euros
Durada del contracte: 75 dies
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1186KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 5411KB)  
Altres (PDF de 188KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 638KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 1672KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 1227KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 1310KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 1726KB)  
Acta de la sisena Mesa de Contractació (PDF de 1413KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 10/04/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 10/04/2017 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 12/04/2017
Data d'obertura de proposicions: 27/04/2017, a les 08:30 PÚBLICA
Data de proposta d'adjudicació: 11/05/2017, 10:10 HRS, PÚBLICA

Adjudicació

Adjudicatari: URGACEN VIENA 25 SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B30850838
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 69.890,00 Euros
IVA: 14.676,90 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 84.566,90 Euros
Data de l'adjudicació: 27/06/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 5
Document d'adjudicació (PDF de 265KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 28/06/2017 fins a 03/07/2017

Formalització

Adjudicatari: URGACEN VIENA 25 SL
Data de formalització del contracte: 04/07/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 69.890,00 Euros
IVA: 14.676,90 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 84.566,90 Euros
Termini d'execució de contracte: 75 DIES
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 37795KB)  
Cessió del contracte: NO PERMESA
Subcontractació: VEURE ANNEX 1

Més informació

***NOU. 10/04/2017. PUBLICACIÓ EMPRESES PRESENTADES. Veure "Altres"***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 67KB)  
Adjudicacions (PDF de 127KB)  
Formalitzacions (PDF de 129KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic