Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

Modificat núm. 2 del contracte de serveis pel funcionament, manteniment i conservació de les EDAR i serveis annexes de col·lectors, bombejos i instal·lacions de la zona MA1.

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Núm. d'expedient: SA/SE/12/20
Núm. de modificació del contracte: 2
Tipus de contracte: Serveis
Títol de l'expedient d'origen: Funcionament, manteniment i conservació de les EDAR i serveis annexes de col·lectors, bombejos i instal·lacions de la zona MA1.
Núm. de l'expedient d'origen: SA/SE/12/20
Import de la modificació (IVA exclòs): 0,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 0,00 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Sense efecte econòmic
Efecte temporal de la modificació: Pròrroga del termini d'execució
Expedient pluriennal: Si
Adjudicatari: UTE AMER-DAM-SAV-ZONA MA1
Data d'aprovació: 27/07/2016
Data de formalització: 21/11/2016

Segell de temps


Modificacions (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears