Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Contracte menor per dur a terme la comunicació de l'Institut d'Estudis d'Estudis Baleàrics

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Estudis Baleàrics
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 4/2017
CPV: 79341000 - Servicios de publicidad
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 01/03/2017 fins el 31/12/2017
Import (IVA exclòs): 16.800,00 Euros
IVA: 3.528,00 Euros
Import (IVA inclòs): 20.328,00 Euros
Adjudicatari: Marina Forteza Cuní
Identificador (NIF/NIE/Passaport): 43146473Z
Data d'aprovació: 17/02/2017
Data d'inici: 01/03/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Documentació general

Plec (PDF de 308KB)  

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears