Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Subministrament d'eines pel PGJ Menut.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: CM 106-2016
CPV: 44510000 - Herramientas
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 15/12/2016 fins el 31/12/2016
Import (IVA exclòs): 2.479,34 Euros
IVA: 520,66 Euros
Import (IVA inclòs): 3.000,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Lorenzo Reynes, SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B07122401
Data d'aprovació: 15/12/2016
Data d'inici: 15/12/2016
Data prevista d'acabament: 31/12/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears