Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Transport i muntatge escultures Miró als Jardins de Marivent

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CMN06 2017 1167
CPV: 60000000 - Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 24/03/2017 fins el 23/05/2017
Import (IVA exclòs): 3.370,00 Euros
IVA: 707,70 Euros
Import (IVA inclòs): 4.077,70 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Antonio Rodríguez Bonet
Identificador (NIF/NIE/Passaport): 43015216h
Data d'aprovació: 24/03/2017
Data de formalització: 24/03/2017
Data prevista d'acabament: 23/04/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears