Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Contrucció de peanyes i faristols per les escultures Jardins Complex Palau de Marivent

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CMN06 2017 1055
CPV: 45000000 - Trabajos de construcción
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 22/03/2017 fins el 22/04/2017
Import (IVA exclòs): 11.304,39 Euros
IVA: 2.373,92 Euros
Import (IVA inclòs): 13.678,31 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Construcciones Llabrés Feliu SLU
Identificador (NIF/NIE/Passaport): b07030919
Data d'aprovació: 22/03/2017
Data de formalització: 22/03/2017
Data d'inici: 22/03/2017
Data prevista d'acabament: 22/04/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears