Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Organització d'un procés participatiu amb el sector cultural privat

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Estudis Baleàrics
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 3/2017
CPV: 79310000 - Servicios de estudios de mercado
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 23/01/2017 fins el 30/06/2017
Import (IVA exclòs): 16.900,00 Euros
IVA: 3.549,00 Euros
Import (IVA inclòs): 20.449,00 Euros
Adjudicatari: Far. Gabinet d'estudis
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B16502775
Data d'aprovació: 23/01/2017
Data de formalització: 23/01/2017
Data d'inici: 23/01/2017
Data prevista d'acabament: 30/06/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears