Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Lloguer d'un espai per a la fira FICOMIC

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Estudis Baleàrics
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 5/2017
CPV: 79956000 - Servicios de organización de ferias y exposiciones
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 14/02/2017 fins el 30/04/2017
Import (IVA exclòs): 5.025,28 Euros
IVA: 502,53 Euros
Import (IVA inclòs): 5.527,81 Euros
Adjudicatari: Federació d'Institucions Professionals del Còmic
Identificador (NIF/NIE/Passaport): G58919069
Data d'aprovació: 14/02/2017
Data de formalització: 14/02/2017
Data d'inici: 30/03/2017
Data prevista d'acabament: 30/04/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears