Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Assegurança quadre "Pour David Fernández Miró"

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CMN06 2017 1171
CPV: 66515000 - Servicios de seguros de daños
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 22/04/2017 fins el 21/04/2018
Import (IVA exclòs): 4.712,38 Euros
IVA: 989,60 Euros
Import (IVA inclòs): 5.701,98 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: HISCOXEUROPE UNDERWRITTING LTD SUC
Identificador (NIF/NIE/Passaport): W8260282B
Data d'aprovació: 29/03/2017
Data d'inici: 22/04/2017
Data prevista d'acabament: 21/04/2018

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears