Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Realització del Consell de Comunitats Balears a l'Exterior a Rosario (Argentina)

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CMN06 2017 1437
CPV: 63000000 - Servicios de transporte complementarios y auxiliares; servicios de agencias de viajes
Lloc d'execució: Argentina
Durada del contracte: Des del 21/04/2017 fins el 23/04/2017
Import (IVA exclòs): 12.396,70 Euros
IVA: 2.603,30 Euros
Import (IVA inclòs): 15.000,00 Euros
Adjudicatari: Viajes Urbis
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A07011539
Data d'aprovació: 04/04/2017
Data de formalització: 04/04/2017
Data d'inici: 21/04/2017
Data prevista d'acabament: 23/04/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears