Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

ADEQUACIÓ DE LA JARDINERIA A DIVERSOS TRAMS DE LA ZONA NORD DE MALLORCA

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques (06/2008-19/06/2011)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 4007/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 135.056,89 Euros
IVA: 21.609,10 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 156.665,99 Euros
Durada del contracte: 4 MESOS

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: SERBAL XXI, SA
Data de l'adjudicació provisional: 05/09/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 10KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: SERBAL XXI, SA

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears