Govern de les Illes Balears

Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Desarrollo de una aplicación de administración digital (frontoffice y backoffice) para el colegio oficial de Ingenieros de Informática de Baleares

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat amb Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: PA7COLEGI04709
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 89.666,45 Euros
IVA: 14.346,63 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 104.013,08 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 195KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 194KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 24/07/2009
Data límit de presentació de sol·licituds de participació: 24/07/2009 a les 14.00 h
Data límit de presentació d'ofertes: 24/07/2009 a les 14.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: CCD
Data de l'adjudicació provisional: 10/08/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 48KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 61KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 54KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: CCD

Català - Castellano
Fundació IBIT:
Parc BIT, Ctra. Valldemossa km 7,4 . Edifici 17, 3er, porta D2. CP07121 -
Telèfon 971177270 - Fax 971177279 - Correu electrònic