Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Subministrament equip descalcificador

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci de Transports de Mallorca
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: CONMEN2017000012
CPV: 44115210 - Materiales de fontanería
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 07/04/2017 amb una durada de 2 mesos
Import (IVA exclòs): 6.131,85 Euros
IVA: 1.287,69 Euros
Import (IVA inclòs): 7.419,54 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Instaladora Cardell, SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A07178130
Data d'aprovació: 07/04/2017
Data de formalització: 07/04/2017
Data d'inici: 08/04/2017
Data prevista d'acabament: 07/06/2017

Documentació general

Resolució d'aprovació del contracte menor (PDF de 37KB)  

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears