Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Desplaçament a Rosari Argentina per la celebració del Consell de Comunitats Balears a l'exterior

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CMN06 2017 1714
CPV: 63000000 - Servicios de transporte complementarios y auxiliares; servicios de agencias de viajes
Lloc d'execució: Argentina
Durada del contracte: Des del 19/04/2017 fins el 24/04/2017
Import (IVA exclòs): 3.788,27 Euros
IVA: 795,52 Euros
Import (IVA inclòs): 4.583,79 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Viajes Urbis
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A07011539
Data d'aprovació: 18/04/2017
Data de formalització: 18/04/2017
Data d'inici: 19/04/2017
Data prevista d'acabament: 24/04/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears