Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Restauració fragment del finestral de la Llotja

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CMN06 2017 1624
CPV: 45454100 - Trabajos de restauración
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 07/04/2017 fins el 31/12/2017
Import (IVA exclòs): 4.744,34 Euros
IVA: 996,31 Euros
Import (IVA inclòs): 5.740,65 Euros
Adjudicatari: TRYCSA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A47015342
Data d'aprovació: 07/04/2017
Data de formalització: 07/04/2017
Data d'inici: 07/04/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears