Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Feines diverses de picapedrer, reparació pavimentació i escalons exteriors al Complexe Residencial de Marivent

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Obres
Núm. d'expedient: CMN06 2017 1751
CPV: 45262521 - Obras de revestimiento con ladrillos
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 24/04/2017 fins el 31/12/2017
Import (IVA exclòs): 38.172,64 Euros
IVA: 8.016,25 Euros
Import (IVA inclòs): 46.188,89 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES LLULL SASTRE
Identificador (NIF/NIE/Passaport): a07018112
Data d'aprovació: 20/04/2017
Data de formalització: 20/04/2017
Data d'inici: 20/04/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears