Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Org. acte institucional al Castell de Bellver commemoració 200 anys d'alliberament de Jovellanos

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 6534/08
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 60.000,00 Euros
IVA: 9.600,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 69.600,00 Euros
Durada del contracte: 2 MESOS

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 972KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 143KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 28/08/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 28/08/2008 a les 12.00 h
Data de proposta d'adjudicació: 29/08/2008

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: OH Palma 2000 SRL
Data de l'adjudicació provisional: 29/08/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 82KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 100KB)  

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears