Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Obres de supressió de barreres arquitectòniques i reforma de nucli de banys a l'IES Berenguer d'Anoia, TM INca

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 017-2017
CPV: 45214000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 116.843,27 Euros
IVA: 24.537,09 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 141.380,36 Euros
Valor estimat del contracte: 116.843,27 Euros
Durada del contracte: 3 mesos
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1181KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 6144KB)  
Documentació complementària (PDF de 343KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1705KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 1459KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 2097KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 901KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 1358KB)  
Acta de la sisena Mesa de Contractació (PDF de 1035KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10650/594016/licitacio-del-contr...
Data: 06/05/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 19/05/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 19/05/2017 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 01/06/2017 NO PÚBLICA
Data d'obertura de proposicions: 22/06/2017. 09:45 HRS. PÚBLICA
Data de proposta d'adjudicació: 03/07/2017. 11:20HRS. PÚBLICA

Adjudicació

Adjudicatari: GAVINA SERVEIS I GESTIÓ SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B57099939
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 103.814,54 Euros
IVA: 21.801,05 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 125.615,59 Euros
Data de l'adjudicació: 11/07/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 11
Document d'adjudicació (PDF de 267KB)  

Formalització

Adjudicatari: GAVINA SERVEIS I GESTIÓ SL
Data de formalització del contracte: 14/07/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 103.814,54 Euros
IVA: 21.801,05 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 125.615,59 Euros
Termini d'execució de contracte: 3 mesos
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 5722KB)  
Cessió del contracte: NO PERMESA
Subcontractació: VEURE ANNEX 1

Més informació

*** NOU 29/06/2017. RESOLUCIÓ DE L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ SOBRE PROCEDIMENTS VAD. VEURE "Documentació complementària***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 125KB)  
Adjudicacions (PDF de 127KB)  
Formalitzacions (PDF de 129KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic