Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Adquisició de material fungible per al Centre de Suport Científic al Rendiment de l'Esportista (CSUCRE) de la Fundació per a l'Esport Balear

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació per a l'Esport Balear
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: QR-010/2017
CPV: 33140000 - Material médico fungible
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 02/05/2017 fins el 31/12/2017
Import (IVA exclòs): 13.340,96 Euros
IVA: 1.480,94 Euros
Import (IVA inclòs): 14.821,90 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: REHAB DIRECT, S.L.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B63090427
Data d'aprovació: 02/05/2017
Data de formalització: 02/05/2017
Data d'inici: 02/05/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Documentació general

Resolució d'aprovació del contracte menor (PDF de 201KB)  

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 61KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears