Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

Modificació del projecte de renovació del paviment del carrer de s'Espalmador, localitat de Cala d'Or, del terme municipal de Santanyí.

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta a l'Illa de Mallorca
Núm. d'expedient: 18/2014
Núm. de modificació del contracte: 1
Tipus de contracte: Obres
Títol de l'expedient d'origen: Projecte de renovació del paviment del carrer de s'Espalmador, localitat de Cala d'Or, del terme municipal de Santanyí.
Núm. de l'expedient d'origen: 18/2014
URL de l'expedient d'origen: http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=41111&id...
Import de la modificació (IVA exclòs): 20.310,84 Euros
IVA: 4.265,28 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 24.576,12 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Amb increment
Percentatge sobre l'import d'adjudicació de l'expedient d'origen: 9,84 %
Efecte temporal de la modificació: Pròrroga del termini d'execució
Variació del termini d'execució: 12 dies naturals, fins dia 12 d'abril de 2017
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Vías y Obras Públicas, S.A.
Data d'aprovació: 11/01/2018
Data de formalització: 31/01/2018
Data d'inici: 01/04/2017
Data prevista d'acabament: 12/04/2017

Documentació general

Resolució d'aprovació de la modificació (PDF de 2258KB)  

Segell de temps


Modificacions (PDF de 62KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears