Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

Modificació del projecte d'instal·lacions poliesportives de na Ramona, camí vell de la Colònia de Sant Jordi, del terme municipal de Ses Salines.

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta a l'Illa de Mallorca
Núm. d'expedient: 11/2014
Núm. de modificació del contracte: 1
Tipus de contracte: Obres
Títol de l'expedient d'origen: Projecte d'instal·lacions poliesportives de na Ramona, camí vell de la Colònia de Sant Jordi, del terme municipal de Ses Salines.
Núm. de l'expedient d'origen: 11/2014
URL de l'expedient d'origen: http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=40973&id...
Import de la modificació (IVA exclòs): 67.687,45 Euros
IVA: 14.214,37 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 81.901,82 Euros
Cànon per a l'Administració: 0,00 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Amb increment
Percentatge sobre l'import d'adjudicació de l'expedient d'origen: 6,19 %
Efecte temporal de la modificació: Pròrroga del termini d'execució
Variació del termini d'execució: no
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Unió Temporal d'Empreses Amer e Hijos, S.A. - Fieldturf Poligras, S.A.
Data d'aprovació: 20/06/2017
Data de formalització: 23/06/2017
Data d'inici: 17/07/2017
Data prevista d'acabament: 17/12/2017

Documentació general

Resolució d'aprovació de la modificació (PDF de 677KB)  

Segell de temps


Modificacions (PDF de 62KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears