Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contratación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

A partir del 24 de julio de 2017 todas las entidades de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su sector público instrumental publican sus licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/)

Modificaciones

Modificación del proyecto de instalaciones polideportivas de na Ramona, camí vell de la Colònia de Sant Jordi, del término municipal de Ses Salines.

Datos generales

Órgano de contratación: Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta a l'Illa de Mallorca
Núm. de expediente: 11/2014
Núm. de modificación del contrato: 1
Tipo de contrato: Obras
Título del expediente de origen: Projecte d'instal·lacions poliesportives de na Ramona, camí vell de la Colònia de Sant Jordi, del terme municipal de Ses Salines.
Núm. del expediente de origen: 11/2014
URL del expediente de origen: http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=40973&id...
Importe de la modificación (IVA excluido): 67.687,45 Euros
IVA: 14.214,37 Euros
Importe de la modificación (IVA incluido): 81.901,82 Euros
Canon para la Administración: 0,00 Euros
Efecto económico de la modificación: Con incremento
Porcentaje sobre el importe de adjudicación del expediente de origen: 6,19 %
Efecto temporal de la modificación: Prórroga del plazo de ejecución
Variación del plazo de ejecución: no
Expediente plurianual: No
Adjudicatario: Unió Temporal d'Empreses Amer e Hijos, S.A. - Fieldturf Poligras, S.A.
Fecha de aprobación: 20/06/2017
Fecha de formalización: 23/06/2017
Fecha de inicio: 17/07/2017
Fecha prevista de finalización: 17/12/2017

Documentación general

Contenido de la modificación (PDF de 16KB)  
Resolución de aprobación de la modificación (PDF de 677KB)  

Sello de tiempo


Modificaciones (PDF de 62KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears