Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Licitació per la contractació del manteniment integral del equipament de Radiologia (mamògraf) de l'Hospitall Son Llàtzer.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: HSLL 32/2017
CPV: 50421000 - Servicios de reparación y mantenimiento de equipos médicos
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 58.720,00 Euros
IVA: 12.331,20 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 71.051,20 Euros
Valor estimat del contracte: 58.720,00 Euros
Durada del contracte: 2 anys
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 273KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 100KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10656/seccio-v-anuncis/47...
Data: 18/05/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 02/06/2017 a les 14.00 h

Formalització

Adjudicatari: GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, SAU
Data de formalització del contracte: 30/06/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 58.000,00 Euros
IVA: 12.180,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 70.180,00 Euros

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 62KB)  
Formalitzacions (PDF de 62KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears