Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Pròrrogues de contracte

Servei d'assistència tècnica a la direcció facultativa de les obres de remodelació i ampliació de l'EDAR de Binissalem (TM Binissalem).

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Núm. d'expedient: SA/SE/14/18
Núm. de pròrroga del contracte: SEGONA
Tipus de contracte: Serveis
Títol de l'expedient d'origen: Servei d'assistència tècnica a la direcció facultativa de les obres de remodelació i ampliació de l'EDAR de Binissalem (TM Binissalem).
Núm. de l'expedient d'origen: SA/SE/14/18
Durada de la pròrroga de contracte: Des del 30/04/2017 fins el 31/07/2017
Import de la pròrroga (IVA exclòs): 3.566,40 Euros
IVA: 748,94 Euros
Import de la pròrroga (IVA inclòs): 4.315,34 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: RAFER INGENIERIA, S.L.P.
Data d'aprovació: 23/03/2017
Data de formalització: 27/03/2017
Data d'inici: 30/04/2017
Data prevista d'acabament: 31/07/2017

Segell de temps


Pròrrogues de contracte (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears