Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Realització de tres concerts del músic mallorquí Joan Miquel Oliver en el marc de la Setmana de la Creació Contemporània Balear a la Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Estudis Baleàrics
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 13/2017
CPV: 92312100 - Servicios artísticos de productores de teatro, grupos de cantantes, bandas y orquestas
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 10/04/2017 fins el 31/12/2017
Import (IVA exclòs): 6.630,00 Euros
IVA: 1.392,30 Euros
Import (IVA inclòs): 8.022,30 Euros
Adjudicatari: Fina Estampa Produccions SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport):  B65483398
Data d'aprovació: 10/04/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears