Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Tasques pròpies de la producció d'una fira de música i arts escèniques

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Estudis Baleàrics
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 20/2017
CPV: 79952100 - Servicios de organización de eventos culturales
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 04/05/2017 fins el 31/12/2017
Import (IVA exclòs): 9.000,00 Euros
IVA: 1.890,00 Euros
Import (IVA inclòs): 10.890,00 Euros
Adjudicatari: El gran salto SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B07986714
Data d'aprovació: 04/05/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears