Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Subministrament d'un ecógraf digital d'alta gamma per al Servei de ginecología de l'Hospital de Manacor

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: HMAN CA 08/2017
CPV: 33100000 - Equipamiento médico
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 70.833,34 Euros
IVA: 14.875,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 85.708,34 Euros
Valor estimat del contracte: 70.833,34 Euros
Durada del contracte: 5 mesos
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 302KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 68KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 15/06/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 17/06/2017 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: General Electric Healthcare España, SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A28061737
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 54.000,00 Euros
IVA: 11.340,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 65.340,00 Euros
Data de l'adjudicació: 17/08/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 7
Document d'adjudicació (PDF de 400KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 275KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 280KB)  
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 19/08/2017 fins a 05/09/2017

Formalització

Adjudicatari: General Electric Healthcare España, SA
Data de formalització del contracte: 22/08/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 54.000,00 Euros
IVA: 11.340,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 65.340,00 Euros
Data d'inici: 22/08/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 61KB)  
Adjudicacions (PDF de 93KB)  
Formalitzacions (PDF de 122KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears