Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Contracte reservat per al servei de tramitació de la correspondència del Centre Base d'Atenció a Persones amb Discapacitat i Dependència

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2017 / 1447
CPV: 64112000 - Servicios postales relacionados con cartas
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 42.160,08 Euros
IVA: 8.853,62 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 51.013,70 Euros
Valor estimat del contracte: 92.752,18 Euros
Durada del contracte: 24 mesos
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 458KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 116KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 94KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10663/595206/licitacio-del-contr...
Data: 01/06/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 16/06/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 16/06/2017 a les 14.00 h

Procediment arxivat

Motiu: Desert
Resolució (PDF de 263KB)  
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 0

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Procediments arxivats (PDF de 64KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears