Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Execució d'obres d'adequació de la casa del conserge en dues aules d'infantil amb un nucli de banys en el CEIP Joan Veny i Clar, TM Campos

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 022-2017
CPV: 45214200 - Trabajos de construcción de edificios escolares
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 112.162,08 Euros
IVA: 23.554,04 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 135.716,12 Euros
Valor estimat del contracte: 112.162,08 Euros
Durada del contracte: 75 dies
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1185KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 3371KB)  
Documentació complementària (PDF de 339KB)  
Altres (PDF de 196KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1326KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 2692KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 2453KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 1044KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 21/06/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 21/06/2017 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 06/07/2017. NO PÚBLICA
Data d'obertura de proposicions: 13/07/2017 a les 13:00 hores. PÚBLICA
Data de proposta d'adjudicació: 25/07/2017 a les 09:15 hores. PÚBLICA

Adjudicació

Adjudicatari: OBRES I CONSTRUCCIONS TOMEU ROSSELLÓ SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B57224313
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 96.500,00 Euros
IVA: 20.265,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 116.765,00 Euros
Data de l'adjudicació: 31/07/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 10
Document d'adjudicació (PDF de 248KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.

Formalització

Adjudicatari: OBRES I CONSTRUCCIONS TOMEU ROSSELLÓ SL
Data de formalització del contracte: 04/08/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 96.500,00 Euros
IVA: 20.265,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 116.765,00 Euros
Termini d'execució de contracte: 75 dies
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 37969KB)  
Cessió del contracte: NO PERMESA
Subcontractació: VEURE ANNEX 1

Més informació

***21/06/2017. NOU. PUBLICACIÓ EMPRESES PRESENTADES. VEURE "ALTRES"*** ***05/07/2017. NOU. NOVA PUBLICACIÓ EMPRESES PRESENTADES AMB CORRECCIONS. VEURE "ALTRES"*** *** 24/07/2017. NOU. RESOLUCIÓ OC SOBRE PROCEDIMENT VAD. Veure "Documentació complementària"***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 95KB)  
Adjudicacions (PDF de 127KB)  
Formalitzacions (PDF de 128KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic