Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Reforç de forjat de la planta baixa de l'IES Felanitx, TM Felanitx

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 023-2017
CPV: 45214200 - Trabajos de construcción de edificios escolares
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 152.483,04 Euros
IVA: 32.021,44 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 184.504,48 Euros
Valor estimat del contracte: 152.483,04 Euros
Durada del contracte: 2 mesos
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1175KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 1952KB)  
Altres (PDF de 193KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1352KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 2616KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 1828KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 2519KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 1028KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 21/06/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 21/06/2017 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 06/07/2017. NO PÚBLICA
Data d'obertura de proposicions: 13/07/2017 a les 13:20 hores. PÚBLICA
Data de proposta d'adjudicació: 25/07/2017 a les 09:30 hores. PÚBLICA

Adjudicació

Adjudicatari: MOVIMIENTOS URBANÍSTICOS ASOCIADOS SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B57377731
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 127.551,95 Euros
IVA: 26.785,91 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 154.337,86 Euros
Data de l'adjudicació: 31/07/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 9
Document d'adjudicació (PDF de 239KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.

Formalització

Adjudicatari: MOVIMIENTOS URBANÍSTICOS ASOCIADOS SL
Data de formalització del contracte: 02/08/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 127.551,95 Euros
IVA: 26.785,91 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 154.337,86 Euros
Termini d'execució de contracte: 2 mesos
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 37958KB)  
Cessió del contracte: NO PERMESA
Subcontractació: VEURE ANNEX 1

Més informació

***21/06/2017. NOU. PUBLICACIÓ EMPRESES PRESENTADES. VEURE "ALTRES"*** *** NOU 25/07/17. NOU. PUBLICACIÓ MESA DE REVISIÓ D'OFICI DE CRITERI A ***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 66KB)  
Adjudicacions (PDF de 126KB)  
Formalitzacions (PDF de 128KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic