Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Subministrament de caixes niu per a ratapinyades

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: 6/17
CPV: 90721700 - Servicios de protección de las especies en peligro
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 16/05/2017 fins el 16/08/2017
Import (IVA exclòs): 11.750,00 Euros
IVA: 2.467,50 Euros
Import (IVA inclòs): 14.217,50 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Equip Barcelona 92 SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B58661083
Data d'aprovació: 28/04/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears