Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Reforma i reparació de la coberta de l'IES Alcúdia, TM Alcúdia

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 025-2017
CPV: 45214200 - Trabajos de construcción de edificios escolares
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 164.246,52 Euros
IVA: 34.491,77 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 198.738,29 Euros
Valor estimat del contracte: 164.246,52 Euros
Durada del contracte: 4 mesos
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1179KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 2667KB)  
Documentació complementària (PDF de 1060KB)  
Altres (PDF de 165KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1055KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 2547KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 2359KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 1049KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 28/06/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 28/06/2017 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 06/07/2017. NO PÚBLICA
Data d'obertura de proposicions: 13/07/2017 a les 13:45 hores. PÚBLICA
Data de proposta d'adjudicació: 25/07/2017 a les 09:45 hores. PÚBLICA

Adjudicació

Adjudicatari: OBRAS Y PROMOCIONES COMAS SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A07474117
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 138.675,00 Euros
IVA: 29.121,75 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 167.796,75 Euros
Data de l'adjudicació: 31/07/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 6
Document d'adjudicació (PDF de 253KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.

Formalització

Adjudicatari: OBRAS Y PROMOCIONES COMAS SA
Data de formalització del contracte: 04/08/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 138.675,00 Euros
IVA: 29.121,75 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 167.796,75 Euros
Termini d'execució de contracte: 4 MESOS
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 37937KB)  
Cessió del contracte: NO PERMESA
Subcontractació: VEURE ANNEX 1

Més informació

***NOU. PUBLICACIÓ EMPRESES PRESENTADES. VEURE"ALTRES"*** *** NOU. PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ OC PROCEDIMENT VAD. VEURE "Documentació complementària"***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 66KB)  
Adjudicacions (PDF de 126KB)  
Formalitzacions (PDF de 128KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic