Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Contracte d'assegurança de Responsablitat Civil d'administradors i personal d'alta direcció de la Fundació BIT

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CMBIT2117
CPV: 66518200 - Servicios de compañías de seguros
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 4.000,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 4.000,00 Euros
Valor estimat del contracte: 8.000,00 Euros
Durada del contracte: 1 any
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 269KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 53KB)  
Correcció d'errades (PDF de 471KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 27/06/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 05/07/2017 a les 14.00 h

Procediment arxivat

Motiu: Desert
Resolució (PDF de 191KB)  

Més informació

S'has afegit a l'apartat de correcció d'errades dos punts que formen part del Plec de clàusules administratives particulars: Condicions generals i gestió de les pòlisses

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 63KB)  
Procediments arxivats (PDF de 64KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears