Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Pròrrogues de contracte

Manteniment i conservació de la IDAM de Ciutadella i de les seves instal·lacions annexes.

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Núm. d'expedient: CO/SE/16/24
Núm. de pròrroga del contracte: 2
Tipus de contracte: Serveis
Títol de l'expedient d'origen: Manteniment i conservació de la IDAM de Ciutadella i de les seves instal·lacions annexes.
Núm. de l'expedient d'origen: CO/SE/16/24
Durada de la pròrroga de contracte: 3 mesos
Import de la pròrroga (IVA exclòs): 59.451,27 Euros
IVA: 12.484,77 Euros
Import de la pròrroga (IVA inclòs): 71.936,04 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: ACCIONA AGUA, S.A.
Data d'aprovació: 31/05/2017
Data de formalització: 14/06/2017
Data d'inici: 16/06/2017
Data prevista d'acabament: 16/09/2017

Segell de temps


Pròrrogues de contracte (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears