Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Dur a terme les tasques de gestió de programadors de Fira B

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Estudis Baleàrics
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 23/2017
CPV: 79952100 - Servicios de organización de eventos culturales
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 15/06/2017 fins el 31/12/2017
Import (IVA exclòs): 6.500,00 Euros
IVA: 1.365,00 Euros
Import (IVA inclòs): 7.865,00 Euros
Adjudicatari: Clara Matas Vidal
Identificador (NIF/NIE/Passaport):  43082868G
Data d'aprovació: 15/06/2017
Data de formalització: 15/06/2017
Data d'inici: 15/06/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears