Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

1898/2017 Subministrament de tòners consumibles, compatibles i cartutxos d'impressió de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 1898/2017
CPV: 30125100 - Cartuchos de tóner
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 26.241,34 Euros
IVA: 5.510,68 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 31.752,02 Euros
Valor estimat del contracte: 55.106,81 Euros
Durada del contracte: Des del 01/07/2017 fins el 30/06/2019
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 5984KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 611KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10672/596103/licitacio-expedient...
Data: 22/06/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 07/07/2017 a les 00.00 h

Procediment arxivat

Motiu: Desert
Resolució (PDF de 986KB)  
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 1

Més informació

Durada del contracte: Des de l'1 de juliol de 2017, o des del dia de la signatura del contracte si és posterior, fins el 30 de juny de 2019. Presentació de pliques fins dia 7.07.2017 sense límit hora (plec administratives pàg. 5)

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 62KB)  
Procediments arxivats (PDF de 63KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears