Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Adquisició de mobiliari mèdic assistencial, aparells mèdics i generals amb destinació als centres depenents de la gerència d'atenció primària de Mallorca.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 209/17
CPV: 33190000 - Instrumentos y aparatos médicos diversos
CPV: 33192000 - Mobiliario para uso médico
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 246.318,09 Euros
IVA: 51.644,84 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 297.962,93 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 246.318,09 Euros
IVA: 51.644,84 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 297.962,93 Euros
Lots: 23
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 246.318,09 Euros
IVA: 51.644,84 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 297.962,93 Euros
Valor estimat del contracte: 246.318,09 Euros
Durada del contracte: 4 anys
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 3181KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 291KB)  
Annex I (PDF de 127KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 31/07/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 31/07/2017 a les 14.00 h

Més informació

- En fecha 19 de julio de 2017 se cuelga anexo con información sobre el DEUC y su cumplementación.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 63KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears