Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Adquisició dues motocicletes per al programa de tecnificació de motociclisme de la Fundació per a l'Esport Balear

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació per a l'Esport Balear
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: QR-011/2017
CPV: 34410000 - Motocicletas
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 22/06/2017 fins el 22/08/2017
Import (IVA exclòs): 5.771,90 Euros
IVA: 1.212,10 Euros
Import (IVA inclòs): 6.984,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: SALVADOR CANUDAS OSUNAS
Identificador (NIF/NIE/Passaport): 43030524P
Data d'aprovació: 22/06/2017
Data de formalització: 22/06/2017
Data d'inici: 22/06/2017
Data prevista d'acabament: 22/08/2017

Documentació general

Resolució d'aprovació del contracte menor (PDF de 103KB)  

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears