Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Renovació de material de la sala de gimnàstica del poliesportiu Príncipes de España

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació per a l'Esport Balear
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: QR-013/2017
CPV: 37421000 - Colchonetas de gimnasia
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 23/06/2017 fins el 23/08/2017
Import (IVA exclòs): 5.057,00 Euros
IVA: 1.061,97 Euros
Import (IVA inclòs): 6.118,97 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: ORIOL COMBARROS VILASECA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): 53088433V
Data d'aprovació: 23/06/2017
Data de formalització: 23/06/2017
Data d'inici: 23/06/2017
Data prevista d'acabament: 23/08/2017

Documentació general

Resolució d'aprovació del contracte menor (PDF de 96KB)  

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears